<-- Twitter Summary card images must be at least 120x120px -->

Thông báo: Từ ngày 1/9/2016, Phòng GD&ĐT huyện Than Uyên tiến hành triển khai thử nghiệm phiên bản 3.0 của phần mềm PentaEMS với tại địa chỉ http://laichau.qlgd.vn. Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo số liệu trên website trên.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Văn Tâm - 0979130458